ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő:
Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. (továbbiakban PPH Media)
1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.
Tel: 1-4304500
Mail: pphmedia@pphmedia.hu

Az adatkezelő képviselője:
Vándor Ágnes
1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.
Tel: 1-4304500
Mail: vandor.agnes@pphmedia.hu

A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja:
A weboldalak látogatói számára a hozzáférés biztosítása, továbbá magasabb színvonalú működés, személyre szabott szolgáltatások nyújtása, a felhasználói élmény növelése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az érintett személyes adatok kategóriái:
– IP cím
– Az adatkezelő a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagokat (ún. „cookie”) helyez el.
A személyes adatok forrása:
Az IP cím esetében a látogató internet szolgáltatója, a cookie-k esetében az adatkezelő rendszere.

Az adatok nem nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái:
– Adatfeldolgozó: Serverside Kft.

Az adatokat az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

A személyes adatok tárolásának időtartama:
A személyes adatokat az adatkezelő a szolgáltatás nyújtásához szükséges időtartamban kezeli.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintettet megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtására jogosult. Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

A személyes adat szolgáltatása szerződés kötésének előfeltétele.
A személyes adatok megadása nem kötelező.
A személyes adatok megadásának elmaradása esetén a szerződés létrejötte meghiúsul.
A személyes adatok automatizált döntéshozatalra nem kerülnek felhasználásra.

Tájékoztatás cookie-k használatáról

A weboldalak által a látogató számítógépén elhelyezett adatcsomagokat nevezzük cookie-nak. Ezek nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználót azonosítsa. A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé tételéhez. A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, bevásárlókosárba helyezett termékeket vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat).

Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként).

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a cookie-kat. A cookie-kat a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek. Ezek a funkciók a regisztráció, a belépés, a fájlok letöltése és az űrlapokon történő vagy más adatküldés.

További információkért a cookie-kra vonatkozóan, látogasson el a www.aboutcookies.org weboldalra, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a cookie-k letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve a számítógépen található cookie-k törléséről.

A mobiltelefonon található cookie-k törléséről olvassa el a készülék használati útmutatóját.

A cookie-k használata elfogadható az erre vonatkozó nyilatkozat elfogadásával, valamint a webböngészőben megadott beállításokkal is.

Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók

A szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal működik együtt. E külső szolgáltatók hozzáférhetnek a látogató IP címéhez, ezen felül pedig cookie, web beacon (látogatást regisztráló eszköz), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a látogató készülékéről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.

A külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatkezelési tájékoztatóik szerint kezelik.

Az adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók különösen, de nem kizárólag: Facebook Inc., Google Llc.,IO Technologies Inc., Twitter Inc.

Budapest, 2018. április 22.

Scroll to Top